Adam Walsh - Gwybodaeth Trosedd

John Williams 10-08-2023
John Williams

Cafodd Adam Walsh, mab John a Revé Walsh, ei chipio ar 27 Gorffennaf, 1981, pan oedd yn chwe blwydd oed. Yr hyn a oedd mor ddychrynllyd am y stori hon oedd y gallai fod wedi digwydd i unrhyw un, mewn siop adrannol, pan oedd Revé wedi bod yn absennol am eiliad yn unig. Ar ôl chwilio'r ardal, ni allai neb ddod o hyd i'r plentyn coll. Llofruddiwyd Adda; cafwyd hyd i'w ben wedi'i dorri bythefnos yn ddiweddarach, ond ni ddaethpwyd o hyd i'w gorff erioed.

Gweld hefyd: Donald Marshall Jr. - Gwybodaeth Troseddau

Er i ddyn o Fflorida o'r enw Ottis Toole gyfaddef i'r llofruddiaeth ym 1983, fe ail-ganfu yn ddiweddarach ac ni chafodd ei gyhuddo'n swyddogol. Bu farw Toole yn y carchar ym 1996 tra'n gwasanaethu am lofruddiaethau eraill yr oedd wedi'u cyflawni. Fodd bynnag, yn 2008 cadarnhawyd mai ef oedd y llofrudd a chyhoeddwyd bod yr achos wedi'i gau.

Y rheswm pam na chafodd yr achos ei ddatrys cyhyd oedd oherwydd camgymeriadau gweithdrefnol a wnaed yn gynnar yn 1981. Collodd yr ymchwilwyr sawl darn mawr o dystiolaeth a chawsant eu camarwain gan gyfaddefiad Toole a ailganfyddwyd. Serch hynny, sylweddolodd yr heddlu yn y diwedd fod y dystiolaeth amgylchiadol wedi bod yn fwy na digon i euogfarnu Toole. Mae achos Adam felly yn cael ei weld yn gyffredinol fel methiant y system gyfiawnder a oedd wedyn yn sbarduno galwadau newydd eang am waith heddlu o safon uwch.

Yn ei alar, cychwynnodd John Walsh y rhaglen deledu America's Most Wanted yn 1988, gan geisio helpu rhieni yr hwn a aeth trwy yr hyn yr aeth trwyddo, yn gystal a sylfaenu y Plentyn Adam WalshCanolfan Adnoddau a'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Plant Coll a Phlant sy'n cael eu Camfanteisio. Ysbrydolodd yr achos hefyd Ddeddf Amddiffyn a Diogelwch Plant Adam Walsh 2006, a sefydlodd gronfa ddata fwy trylwyr a hygyrch ledled y wlad o droseddwyr rhyw a gafwyd yn euog, mwy o gosbau am droseddau yn erbyn plant, a chreu'r Gofrestrfa Cam-drin Plant Genedlaethol. Parhaodd Deddf Ail-awdurdodi Adam Walsh 2016 i ariannu’r ymdrechion hyn, ac ar Hydref 7, 2016, deddfwyd gyda nifer o filiau tebyg trwy Ddeddf Hawliau Goroeswyr 2016 mwy.

Gweld hefyd: Balisteg - Gwybodaeth Troseddau

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.