Adolf Hitler - Gwybodaeth Trosedd

John Williams 01-10-2023
John Williams

Ganed Adolf Hitler , arweinydd yr Almaen Natsïaidd, ar Ebrill 20, 1889 yn Braunau am Inn, Awstria. Roedd gan ei rieni, Alois Hitler a Klara Polzl, bump o blant eraill; Hitler oedd y pedwerydd o chwech. Symudon nhw i'r Almaen tra roedd Hitler yn dal yn ifanc, a phan fu farw Edmund, un o'i frodyr iau, yn araf bach daeth Hitler yn fwyfwy mewnblyg. Nid oedd ei dad yn cymeradwyo y cyfnewidiad hwn mewn agwedd; Roedd diddordebau Hitler mewn celfyddyd gain a chenedlaetholdeb Almaenig yn lle busnes, fel yr oedd ei dad wedi gobeithio. Pan fu farw tad Hitler ym 1903, llwyddodd Hitler i reoli ei ddyfodol, a gwnaeth gais i Academi'r Celfyddydau Cain. Yn anffodus, ni chafodd ei dderbyn, a chafodd ei hun mewn lloches ddigartref yn Fienna.

Ym 1914, er ei fod yn dal yn ddinesydd Awstria, gwnaeth Hitler gais i wasanaethu ym myddin yr Almaen. Derbyniodd y Groes Haearn Dosbarth Cyntaf a'r Bathodyn Clwyf Du, ond newidiodd rhyfel ef. Cryfhawyd ei dueddiadau cenedlaetholgar blaenorol, a phan ildiodd yr Almaen, gwylltiodd. Dychwelodd i Munich a gweithio fel swyddog cudd-wybodaeth, lle bu'n monitro Plaid Gweithwyr yr Almaen. O fonitro'r blaid hon y daeth i ddatblygu ei ddaliadau gwrth-Semitaidd. Yn ddiweddarach daeth i reoli'r blaid hon, gan newid yr enw i'r Blaid Gweithwyr Almaeneg Sosialaidd Cenedlaethol honno, a elwir hefyd yn blaid Natsïaidd. Creodd arwyddlun ar eu cyfer – y swastika.

Gweld hefyd: Erik a Lyle Menendez - Gwybodaeth Trosedd

Yn1923, ymosododd Hitler ac ymgyrch barafilwrol (Sturmabteilung), dan arweiniad Ernst Rohm, gyfarfod cyhoeddus yn un o neuaddau cwrw mwyaf Munich i hysbysu pobl am y chwyldro Natsïaidd. Fodd bynnag, methodd yr ymgais hon i gymryd drosodd y llywodraeth. Oherwydd hyn, cafodd Hitler ei arestio a'i roi ar brawf am uchel frad. Yn ystod ei gyfnod o flwyddyn yn y carchar, rhoddodd y gyfrol gyntaf o Mein Kampf i Rudolf Hess.

Daeth Dirwasgiad Mawr yr Almaen ar adeg amserol i Hitler. Rhedodd Hitler am lywyddiaeth yn erbyn Paul von Hindenberg ym 1932. Daeth yn ail, a chafodd ei benodi'n ganghellor. Defnyddiodd y safle hwn i drin ei ffordd i ddod yn dipyn o unben, gan basio pethau a oedd yn ymddangos yn anghyfansoddiadol ac anghyfreithlon, gan roi rheolaeth lwyr iddo. Cododd ef a'i ddilynwyr ofn mewn pleidiau gwleidyddol eraill, gan achosi iddynt chwalu, gan adael y blaid Natsïaidd yn unig fel yr unig blaid wleidyddol yn yr Almaen. Cosbwyd yr holl wrthwynebiadau.

Gweld hefyd: Elliot Rodger , Lladdiadau Isla Vista - Gwybodaeth Trosedd

Bu farw Hindenberg, arlywydd yr Almaen, a dyfarnodd cabinet yr Almaen i gyfuno swydd y Canghellor a'r Llywydd, gan adael dim amheuaeth ynghylch arglwyddiaeth lwyr Hitler ar yr Almaen.

Defnyddiodd Hitler ei bŵer i hyrwyddo ei ddelfrydau ei hun. Yr enwocaf o'r rhain oedd ei gyfundrefn wrth-Iddewig. Penderfynodd Hitler ddifodi Iddewon er mwyn glanhau cronfeydd genetig cenedlaethau’r dyfodol. Dechreuodd yr Holocost yn 1939, a 6 miliwnLladdwyd Iddewon mewn gwersylloedd crynhoi. Er bod grwpiau eraill yn cael eu herlid yn ystod y cyfnod hwn, roedd mwy na hanner a'r rhai mwyaf adnabyddus o bell ffordd yn Iddewon. Byddai hyn yn ddechrau'r Ail Ryfel Byd.

Yn dal yn newynog am fwy o rym, yn y 1940au cynnar, dechreuodd Hitler geisio cipio mwy o dir a goresgyn mwy o wledydd; goresgynnodd Rwsia gydag ychydig dros 3 miliwn o filwyr. Yn anffodus iddo ef, roedd Hitler bellach hefyd wedi denu sylw’r Unol Daleithiau, Prydain, a’r Undeb Sofietaidd.

Yn araf bach, dirywiodd safle milwrol yr Almaen, fel y gwnaeth ei heconomi. Aeth Hitler yn sâl, a dechreuodd golli unrhyw weddillion o farn gadarn a oedd ganddo ar un adeg. Unwaith y daeth 1945 o gwmpas, roedd yn amlwg na fyddai'r Almaen yn ennill y rhyfel hwn. Gwnaeth gynlluniau i briodi ei gariad Eva Braun, a chyda'i gilydd cyflawnasant hunanladdiad ar Ebrill 30, 1945.

>

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.