Frank Sinatra - Gwybodaeth Trosedd

John Williams 02-10-2023
John Williams

Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn gwybod bod gan Frank Sinatra record arestio a mwgwd i gyd-fynd. Efallai y bydd y rheswm dros ei arestio hyd yn oed yn fwy o syndod. Y tâl swyddogol? Seduction.

Gweld hefyd: Wild Bill Hickok , James Butler Hickok - Llyfrgell Troseddau - Gwybodaeth Troseddau

Cymhwyswyd y cyhuddiad hynafol hwn yn gyffredinol pan ddarbwyllodd dyn wraig ddi-briod o fri i gymryd rhan mewn cyfarfyddiad amhriodol ag ef. Yn gyffredinol roedd addewid o briodas nad oedd byth i ddod mewn gwirionedd, a thrwy hynny ddifetha ei henw da.

Ym 1938, cafodd Sinatra, 23 oed, ei hun mewn sefyllfa o'r fath, a chafodd ei arestio'n swyddogol a'i archebu ar ei gyfer. Seduction. Gollyngwyd y cyhuddiad yn y pen draw pan ddarganfuwyd bod y fenyw honedig sengl yn briod mewn gwirionedd. Yn ddiweddarach y flwyddyn honno, gyda'r wybodaeth newydd hon, adolygwyd y cyhuddiad gwreiddiol ychydig, ac arestiwyd Sinatra eto, y tro hwn am odineb.

Gosodwyd bond i Sinatra, a dalodd yn brydlon, a rhyddhawyd ef. . Gollyngwyd y cyhuddiad o odineb yn ddiweddarach ac yn gyfan gwbl, dim ond ychydig oriau a dreuliodd yn y carchar o ganlyniad i'r sefyllfa.

Gweld hefyd: Artist Braslun Fforensig - Gwybodaeth Trosedd

Yn ôl i Crime Library

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.