Gary Ridgway - Gwybodaeth Trosedd

John Williams 12-08-2023
John Williams

Mae Gary Leon Ridgway yn enwog am gyfaddef i'r llofruddiaethau mwyaf cyfresol. Mae'n gysylltiedig â marwolaethau 48 o ferched ifanc; cafodd y rhan fwyaf eu tagu i farwolaeth o amgylch Seattle a Tacoma, Washington.

Cymerodd bron i 20 mlynedd i Ridgway gael ei ddal a'i ddwyn o flaen ei well. Cyflawnodd y mwyafrif o'i lofruddiaethau rhwng 1982 a 1984, ac yn ystod y cyfnod hwnnw daethpwyd o hyd i gyrff llawer o'i ddioddefwyr ger Green River yn Washington. Enillodd hyn y teitl “the Green River Killer” i’r ymosodwr anhysbys ar y pryd.

Gweld hefyd: Aileen Wuornos - Gwybodaeth Trosedd

Darganfu swyddogion heddlu gyrff llawer o ddioddefwyr Ridgeway yn noethlymun ar hyd glan yr afon. Roeddent yn aml yn cael eu gosod gyda'i gilydd mewn grwpiau, ac weithiau roedd y cyrff hyd yn oed yn cael eu gosod. Roedd bron pob un o’r dioddefwyr yn buteiniaid, felly llwyddodd yr heddlu i nodi nodwedd gyffredin yr oedd y llofrudd yn chwilio amdani a defnyddio’r wybodaeth honno yn eu hymchwiliad parhaus. Sefydlodd adran y siryf y “Tasglu Afon Werdd” a neilltuo’r cyfrifoldeb o olrhain y llofrudd cyfresol i’r dynion a oedd yn gysylltiedig.

Ym 1982, arestiwyd Gary Ridgway ar gyhuddiad puteindra. Roedd yn un a ddrwgdybir yn y llofruddiaethau, ond ar ôl pasio prawf polygraff lle honnodd ei fod yn ddieuog, cafodd ei ryddhau o'r ddalfa. Er hyn, daliodd aelodau'r tasglu eu hamheuon a samplau o'i wallt a'i boer.

Ar ôl 1984, roedd yn ymddangos bod y llofruddiaethau wedi dod i ben ond daeth y chwilio i ben.parhau ar gyfer y llofrudd. Erbyn 2001, roedd gan ymchwilwyr dystiolaeth DNA o’r llofrudd ac fe’i cymharwyd â’r llinynnau o wallt Ridgway sy’n dal yn nalfa’r heddlu. Roedd y samplau'n cyfateb. Arestiwyd Ridgway ar Dachwedd 30, 2001 ar ôl cael ei gysylltu â llofruddiaeth pedair menyw.

Yn ystod yr achos a ddilynodd yn 2003, plediodd Ridgway yn euog i lofruddiaethau 48 o fenywod. Fe gyfaddefodd i 71 o lofruddiaethau, ond mae yna amheuon o gymaint â 90 i gyd. Er mwyn osgoi'r gosb eithaf, cytunodd i helpu swyddogion yr heddlu i ddod o hyd i weddillion ei ddioddefwyr nad oedd wedi'u darganfod eto.

Dedfrydwyd ridgway i 48 o dymorau oes yn olynol gyda 480 o flynyddoedd ychwanegol am ymyrryd â thystiolaeth (10) blynyddoedd ar gyfer pob un o'r 48 o ddioddefwyr). Ar hyn o bryd mae'n byw yn Washington State Penitentiary ac nid oes ganddo obaith o barôl.

Am ragor o wybodaeth, ewch i:

Bywgraffiad Gary Ridgway

Gweld hefyd: Johnny Torrio - Gwybodaeth Trosedd

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.