Gemau Olympaidd Munich - Gwybodaeth Trosedd

John Williams 02-10-2023
John Williams

“Cyflafan Munich”

Gweld hefyd: Y Pryd Olaf - Gwybodaeth Trosedd

Cynhaliwyd Gemau Olympaidd yr Haf 1972 yn yr Almaen am y tro cyntaf ers i’r Natsïaid gynnal y Gemau Olympaidd yn 1936. Oherwydd hyn, mae tensiynau yn uchel; fodd bynnag, roedd dinas Munich yn obeithiol y byddai’r digwyddiad yn helpu eu henw da wrth iddyn nhw gynllunio i gyflwyno “Almaen newydd, ddemocrataidd ac optimistaidd i’r byd.” Fe wnaethon nhw hyd yn oed greu arwyddair ar gyfer y Gemau, sef, Die Heiteren Spiele sy'n golygu y Gemau Hapus . Chwalwyd yr optimistiaeth hon yn fuan pan darodd terfysgaeth ychydig ddyddiau i mewn i'r Gemau. Roedd llawer o bobl yn nerfus am fynd i Munich ar gyfer y Gemau; fodd bynnag, ymhelaethwyd ar y teimladau nerfus hyn i'r athletwyr a'r hyfforddwyr ar dîm Israel a oedd wedi colli teulu yn ystod yr Holocost.

Aeth ychydig ddyddiau cyntaf y Gemau yn dda, felly penderfynodd tîm Israel dreulio noson yn gwylio Y Ffidlwr ar y To . Ar ôl y ddrama, dychwelodd pob un ohonynt i'r Pentref Olympaidd i'w dau fflat i gael rhywfaint o gwsg. Tua 4:30 AM ar Fedi 5, neidiodd wyth aelod arfog iawn o'r sefydliad terfysgol Palesteinaidd Black September, ffens y Pentref Olympaidd a mynd yn syth i'r adeilad oedd yn gartref i dîm Israel. Torrasant i mewn i'r ddwy fflat Israel; dihangodd sawl aelod o'r tîm wrth iddynt neidio allan o'r ffenestri, lladdwyd dau ddyn a ymladdodd yn ôl, a daliwyd y naw arallgwystl.

Ychydig ar ôl 5:00 AM, hysbyswyd yr heddlu am yr ymosodiad a lledaenodd newyddion am y sefyllfa ledled y byd. Roedd Palestiniaid wedi teimlo eu bod yn cael eu hanwybyddu gan y byd ers tro a chyfeiriodd yr ymosodiad hwn sylw’r byd at yr argyfwng Israel-Palestina; fodd bynnag, roedd llawer o athletwyr ledled y Pentref Olympaidd yn anghofus i'r sefyllfa wystlon ac yn parhau i gymryd rhan yn eu digwyddiadau fel pe na bai dim yn digwydd.

Mynnodd milwriaethwyr Duon Medi fod 234 o garcharorion Palesteinaidd yn cael eu rhyddhau o garchardai Israel erbyn 9:00 AM. Polisi swyddogol Israel oedd gwrthod trafod gydag unrhyw derfysgwyr gan eu bod yn credu y byddai'n annog gweithredoedd terfysgol yn y dyfodol. Gwrthododd y terfysgwyr gefnu; wrth i'r oriau fynd heibio a chan na chyflawnwyd terfynau amser, roedd yn anochel na fyddai'r sefyllfa'n cael ei datrys yn heddychlon.

Gweld hefyd: Lenny Dykstra - Gwybodaeth Trosedd

Gofynnodd y terfysgwyr i ddwy awyren fynd â'u hunain a'u gwystlon i'r Aifft, a chytunodd yr Almaenwyr i gydweithredu â'u gofynion. Y cynllun oedd cludo’r gwystlon a’r terfysgwyr mewn hofrenyddion o ganolfan maes awyr y tu allan i Munich, lle bydden nhw wedyn yn mynd ag awyren i Cairo. Roedd yr Almaenwyr yn bwriadu cael saethwyr a phlismyn i guddio'r terfysgwyr unwaith y byddai'r hofrenyddion wedi glanio ac achub y gwystlon. Yr heddgeidwaid; fodd bynnag, penderfynodd roi'r gorau i'w swyddi, gan adael dim ond pum saethwr i gymryd y terfysgwyr arfog iawn. Unwaith y bydd yglaniodd hofrenyddion, sylweddolodd y terfysgwyr ei fod yn fagl a dechreuodd danio. Ar ôl awr o danio gwn, cyrhaeddodd ceir arfog yr Almaen y lleoliad gan rybuddio aelodau Black September bod y diwedd yn agosáu. Yna saethodd y terfysgwyr bedwar o'r gwystlon ar un o'r hofrenyddion, a thaflu grenâd y tu mewn wrth i un arall ladd y pum gwystl ar yr hofrennydd arall - lladdwyd y naw gwystl Israel.

Gohiriwyd y Gemau Olympaidd am gyfnod byr yn ystod sefyllfa y gwystl ac ar Fedi 6, cynhaliwyd gwasanaeth coffa. Ar ôl y gwasanaeth coffa, tynnodd gweddill tîm Olympaidd Israel yn ôl o'r gystadleuaeth a gadael y Gemau. Roedd llywydd pwyllgor trefnu Munich am ganslo gweddill y Gemau Olympaidd; fodd bynnag, dywedodd Llywydd y Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol na fyddai'r Gemau'n cael eu canslo oherwydd y gyflafan.

Lladdwyd pump o'r terfysgwyr yn ystod y frwydr gwn. Cymerwyd y tri therfysgwr oedd wedi goroesi i'r ddalfa a'u cadw mewn carchar yn Munich; fodd bynnag, ni fyddent byth yn wynebu treial. Ar Hydref 9, 1972 cafodd hediad Lufthansa ei herwgipio gyda'r bygythiad o gael ei chwythu i fyny pe na baent yn cael eu rhyddhau.

Er gwaethaf ymdrechion yr Almaen i gynnal Gemau Olympaidd heddychlon a chadarnhaol, bydd Gemau Olympaidd Haf Munich 1972 bob amser yn gyfystyr â “Cyflafan Munich.”

<

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.