Howie Winter - Gwybodaeth Troseddau

John Williams 02-10-2023
John Williams

Ganwyd Howie Winter yn Howard Thomas Winter ar Ddydd San Padrig 1929 ac mae'n adnabyddus am ei rôl fel ail arweinydd y Winter Hill Gang. Ni chroesawyd dyfodiad mewnfudwyr Gwyddelig i'r Unol Daleithiau. Parhaodd gwahaniaethu yn erbyn mewnfudwyr Gwyddelig a daethant yn dargedau hawdd gan gymunedau eraill. Yn naturiol, roedd rhagfarn yn creu cefnogaeth a chynghrair. Dechreuodd y mewnfudwyr Gwyddelig ddod o hyd i waith yn adran yr heddlu neu yn y maffia. Ar ddechrau Gwahardd, gwelwyd cynnydd yn nifer y gangsters Gwyddelig.

Gweld hefyd: Texas v. Johnson - Gwybodaeth Trosedd

Dau o'r torfeydd Gwyddelig enwog hyn oedd y Gwyddelod Gwyddelig Charlestown, dan arweiniad y brodyr McLaughlin, a'r Winter Hill Gang, dan arweiniad James “Buddy” McLean. Roedd Buddy a'r brodyr McLaughlin yn gyfarwydd iawn. Fodd bynnag, arweiniodd anghydfod rhwng McLean a'r brodyr McLaughlin at gystadleuaeth beryglus. Arweiniodd y frwydr gyson rhwng y ddau gang at lofruddio Buddy ar 31 Hydref, 1965 ynghyd â dileu Mob Charlestown yn y pen draw. Roedd dyn llaw dde McLean, Howie Winter, wedi profi ei werth fel mobster, a daeth yn arweinydd nesaf y Winter Hill Gang. Mae yna gred boblogaidd hefyd mai Winter oedd yn gyfrifol am lofruddiaeth Edward McLaughlin, un o arweinwyr y Mob yn Charlestown, gan baratoi llwybr cyflym i ben y Winter Hill Gang.

Gweld hefyd: Achosion Oer - Gwybodaeth Troseddau

Rhwng 1965 a 1979, arweinyddiaeth Winter arwain at sefydlog proffidiolcynlluniau rasio ceffylau. Drwy gydol ei arweinyddiaeth yn y Winter Hill Gang, parhaodd y gystadleuaeth yn erbyn y Charlestown Mob. Gyda’r marwolaethau niferus rhwng y ddau gang, daeth gweithlu’r Winter Hill Gang i ben â rhyfel y Gang Gwyddelig yn y pen draw. Ym 1979, cafodd Winter ei gyhuddo o weithgarwch rasio ynghyd â nifer o'i aelodau. Derbyniodd Anthony Ciulla, a gyflogwyd gan Winter, imiwnedd i dystio yn erbyn Winter. Tystiodd ei fod yn delio'n uniongyrchol â jocis a trainers i drwsio'r rasys ceffylau. Yn y cyfamser, Winter a ariannodd y cynlluniau, gosod y tu allan i fetiau gyda bwci anghyfreithlon, a chasglu a dosbarthu'r enillion i'r rhedwyr. Disgrifiodd Ciulla sawl ras sefydlog - un a arweiniodd at elw o $140,000. Disgrifiodd un enghraifft o ras sefydlog pan brynodd grŵp, gan gynnwys Winter, geffyl, pan gollodd y ceffyl sawl ras (dod yn gymwys ar gyfer rasys handicap), a chael elw gyda dychweliad sefydlog. Roedd amddiffyniad Winter yn cynnwys uchelgyhuddiad cymeriad y prif dyst, Ciulla.

Dedfrydwyd Winter i 10 mlynedd am y cynlluniau rasio ceffylau a chafodd ei ryddhau ym 1987. Ar ôl iddo gael ei ryddhau o'r carchar, arestiwyd Winter am feddiant a bwriad. i ddosbarthu cocên. Ceisiodd yr FBI daro bargen gyda Winter i dystio yn erbyn James “Whitey” Bulger, cyd-ymyrrwr o’u hamser a hysbysydd yr FBI, ond gwrthododd Winter. O ganlyniad, roedd y Gaeafddedfrydu i garchar. Cafodd ei ryddhau ar ôl treulio ei amser yn masnachu mewn pobl narcotics, ac mae bellach yn byw ym Massachusetts.

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.