Llofruddiaeth Black Dahlia - Gwybodaeth Trosedd

John Williams 21-06-2023
John Williams

Ar Ionawr 15, 1947 daethpwyd o hyd i gorff Elizabeth Short ym Mharc Leimert yn Los Angeles California. Gwraig a oedd yn cerdded gyda'i merch ddyflwydd oed drwy barc pan welodd yr hyn a oedd yn ei barn hi oedd mannequin wedi'i adael. Sylweddolodd yn fuan mai corff oedd y corff a gafaelodd yn ei merch yn rhedeg am y ffôn agosaf i ffonio'r heddlu.

Roedd corff Elizabeth Short wedi ei dorri yn ei hanner yn ei ganol ac roedd ei gwaed wedi cael ei dorri. wedi ei ddraenio allan. Roedd ei hwyneb wedi ei dorri o gorneli ceg i’w chlustiau i roi iddi yr hyn y byddai pobl yn ei alw heddiw yn “wên y Joker”. Roedd nifer o friwiau a chleisiau ar ei bron a'i chluniau oherwydd bod rhannau cyfan o'r croen wedi'u tynnu. Dangosodd awtopsi ei bod wedi cael ei lladd yn y pen draw oherwydd rhwygiadau a gwaedlif ar ei phen oherwydd ergydion i'w hwyneb.

Ar ôl iddo ddigwydd aeth bron i 50 o ddynion a merched at y LAPD gan honni mai nhw oedd y llofrudd, roedd hyn yn ei gwneud hi'n anodd iawn i'r heddlu ganfod pwy oedd yn euog. Roedd yna nifer o bobl dan amheuaeth ar hyd y blynyddoedd, ond doedd dim digon o dystiolaeth i gyhuddo neb. Roedd yna ddamcaniaethau lluosog ar y llofruddiaeth a sut y gallai fod wedi'i gysylltu â llofruddiaethau eraill. Credai rhai ditectifs fod yr un person a gyflawnodd y Cleveland Torso Murders hefyd wedi lladd Elizabeth Short. Damcaniaeth ddichonadwy arall ar y pryd oedd bod llofruddiaeth Short yn gysylltiedig â'rLlofruddiaethau minlliw. Mae llawer yn credu mai’r prif reswm pam na chafodd y llofruddiaeth ei datrys oedd oherwydd ymyrraeth y cyfryngau yn yr ymchwiliad. Dywedodd swyddogion a ditectifs fod gohebwyr yn cerdded dros dystiolaeth ac yn celu gwybodaeth yr oeddent yn ei derbyn o alwadau i'w swyddfeydd. Ar un adeg roedd y gohebwyr yn yr orsaf LAPD ac yn ateb ffonau a allai fod wedi bod yn awgrymiadau ar gyfer yr ymchwiliad ac yn dal y wybodaeth yn ôl yn rhydd. Derbyniodd

Gweld hefyd: Lydia Trueblood - Gwybodaeth Trosedd

Elizabeth Short yr enw “Black Dahlia” fel drama ar eiriau’r ffilm boblogaidd ar y pryd o’r enw’r Blue Dahlia. Cafodd yr enw ei greu a'i boblogeiddio gan y cyfryngau a gohebwyr newyddion. Prif gamsyniad a gynyrchwyd gan lawer o lenorion ar y pryd oedd ei bod yn ferch alwad, ond nid oedd tystiolaeth o hyny.

Gweld hefyd: Y Blaidd o Wall Street - Gwybodaeth Troseddau

Mae llofruddiaeth Black Dahlia yn un o'r rhai enwocaf. achosion llofruddiaeth heb eu datrys yn y byd. Roedd natur erchyll y drosedd wedi helpu i gryfhau ei gwaradwydd. Dros y blynyddoedd daethpwyd o hyd i dystiolaeth newydd, ond mae llawer yn dal i gredu ei fod yn llofruddiaeth na fydd byth yn cael ei datrys.

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.