Tim Allen Mugshot - Mugshots Enwogion - Llyfrgell Troseddau - Gwybodaeth Trosedd

John Williams 24-07-2023
John Williams

Tabl cynnwys

Tim Allen Mugshot

Tim Allen Mugshot Mae Tim Allen, a aned Timothy Alan Dick, yn ddigrifwr ac actor sy’n fwyaf adnabyddus am ei rolau fel Tim “The Toolman” Taylor ar Home Improvement , Buzz Lightyear yn y fasnachfraint Toy Story a Siôn Corn yn ffilmiau The Santa Clause. Tra bod blynyddoedd mwy diweddar Allen yn adlewyrchu ochr annwyl iddo, cyn yr enwogrwydd, roedd Allen yn rhan o gynllun masnachu cyffuriau yn y Canolbarth.

Ym mis Hydref 1978, arestiwyd Tim Allen, 25 ar y pryd, gan blismon cudd yn y ganolfan. Maes Awyr Rhyngwladol Kalamazoo/Battle Creek. Cafodd Allen a phartner eu dal gyda dros 650 gram o gocên ac wedyn eu harestio yn y fan a’r lle.

Plediodd Tim Allen yn euog i'r cyhuddiadau o fasnachu cyffuriau. Roedd yn wynebu dedfryd oes yn y carchar, ond rhoddodd enwau'r delwyr eraill yn y cynllun yn gyfnewid am ddedfryd lai o dair i saith mlynedd yn y carchar.

Ar y cyfan, treuliodd Tim Allen ddwy flynedd a phedwar mis mewn carchar yn Sandstone, Minnesota. Cafodd ei barôl ym 1981.

Gweld hefyd: The Broomstick Killer - Gwybodaeth Trosedd

Ar 24 Mai, 1997, cafodd ei arestio yn Bloomfield Hills, Michigan, am yrru'n feddw. Ym 1998, aeth i adsefydlu am gamddefnyddio alcohol ar ôl cael ei gyhuddo o DUI. Mae wedi bod yn sobr ers hynny.

Trodd Tim Allen ei fywyd o gwmpas, ac aeth ymlaen i ddod yn enw cyfarwydd. Mae Allen wedi dweud am ei gyfnod yn y carchar, “roedd hi’n drobwynt. Rhoddodd fi mewn sefyllfa o ostyngeiddrwydd mawr, ac roeddwn yn gallu gwneudgwneud iawn i ffrindiau a theulu ac ail-ganolbwyntio fy mywyd ar osod a chyflawni nodau.”

Ffeithiau Hwyl am Tim Allen:

Gweld hefyd: Gwendolyn Graham - Gwybodaeth Trosedd
  • Mae ganddo naw brawd a chwaer.
  • Talwyd $2 filiwn am 26 erw o faes gwersylla Michigan gyda'r bwriad o'i gadw yn ei gyflwr naturiol, annatblygedig.
  • Derbyn ei radd Baglor mewn Gwyddoniaeth mewn Cyfathrebu o Brifysgol Gorllewin Michigan yn Kalamazoo, Michigan (1976).

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.