Volkswagen sy'n eiddo i Ted Bundy - Gwybodaeth Trosedd

John Williams 02-10-2023
John Williams

Ar Awst 15, 1975, ffodd Ted Bundy o gar patrôl a oedd yn ceisio ei dynnu drosodd. Pan ddaliodd yr heddlu ato a chwilio ei liw haul Volkswagen Beetle 1968, daethant o hyd i'r gwrthrychau amheus canlynol: bar crowbar y tu ôl i sedd y gyrrwr, bocs o fagiau sbwriel plastig mawr gwyrdd, pigiad iâ, fflachlamp, pâr o fenig, stribedi o gynfasau wedi'u rhwygo, mwgwd sgïo wedi'i wau, pâr o gefynnau, a mwgwd rhyfedd wedi'i wneud o bibell ddŵr panty. Fe sylwon nhw hefyd fod sedd y teithiwr wedi'i thynnu a'i gosod yn y sedd gefn. Arestiodd yr heddlu Bundy am osgoi swyddog, ond heb ddod o hyd i unrhyw dystiolaeth bendant yn ei glymu i drosedd arall, fe wnaethon nhw ei ryddhau yn ddiweddarach. Ychydig a wyddent eu bod newydd ryddhau un o'r lladdwyr cyfresol gwaethaf yn hanes America.

Dechreuodd sbri lladd dogfenedig Bundy ym mis Ionawr 1974 gydag ymosodiad treisgar a threisio Joni Lenz, dyn newydd 18 oed yn mynychu alma mater Bundy, Prifysgol Washington. Parhaodd i herwgipio, ymosod, a llofruddio merched ifanc ledled Washington, Utah, a Colorado am dros flwyddyn heb gael ei ddal, nes iddo godi amheuaeth trwy ffoi o'r car patrôl a fyddai'n arwain at ei arestio cyntaf.

Ataliodd yr heddlu Bundy ar 21 Awst, 1975, am fod ag offer byrgleriaeth yn ei feddiant yn seiliedig ar yr eitemau a ddarganfuwyd yn ei gar. Daeth chwiliad pellach gan yr heddlu o hyd i ddogfennau a oedd yn cysylltu Bundy â'rlleoliadau nifer o ferched coll yn Colorado ac Utah, ond eto dim byd digon sylweddol i'w ddal. Nawr ar radar yr awdurdodau, glanhaodd Bundy ei Volkswagen yn drylwyr a'i werthu i fachgen yn ei arddegau yn Sandy, Utah y mis canlynol.

Ar Hydref 2, dewisodd tri thyst yn Utah Bundy o grŵp heddlu. Cafodd ei gyhuddo o geisio llofruddio a herwgipio gyda mechnïaeth wedi'i gosod ar $100,000. Atafaelodd awdurdodau Utah Volkswagen 1968 a'i archwilio modfedd wrth fodfedd, gan ddod o hyd i flew a oedd yn cyfateb i dri dioddefwr posibl. Ar Fawrth 1, 1976, cafodd awdurdodau Utah ef yn euog o herwgipio dwys a'i ddedfrydu i un i bymtheg mlynedd yn y carchar. Yn ddiweddarach, canfu Biwro Ymchwilio Colorado flew newydd y tu ôl i ardal y sedd gefn yn ogystal â gwaed o dan y panel drws, gan arwain at gyhuddiadau pellach a ffeiliwyd yn ei erbyn yn y wladwriaeth honno ym mis Hydref.

Gweld hefyd: Judy Buenoano - Gwybodaeth Trosedd

Ar ôl dianc cychwynnol o'r carchar ym 1976 , Llwyddodd Bundy i ddianc am yr eildro ar Ragfyr 30, 1977, a ffodd i Florida. Yno ailddechreuodd ladd eto am chwe wythnos arall, gan ddwyn arian, cardiau credyd, a cheir i fynd heibio. Ar Chwefror 15, 1978, wrth yrru Chwilen Volkswagen a oedd wedi'i ddwyn, cafodd Bundy ei dynnu drosodd gan y Swyddog David Lee yng Ngorllewin Pensacola am droseddau traffig. Dyfarnodd awdurdodau Bundy yn euog o lofruddiaeth ym 1979 a'i ddedfrydu i farwolaeth. Cafodd ei ddienyddio ar Ionawr 24, 1989 yn nhrydan Floridacadeirydd.

Gweld hefyd: Elliot Rodger , Lladdiadau Isla Vista - Gwybodaeth Trosedd

Mae'r Ted Bundy Volkswagen i'w weld ar hyn o bryd yn Amgueddfa Troseddau Dwyrain Alcatraz.

<

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.