Y Ceidwaid - Gwybodaeth Troseddau

John Williams 25-07-2023
John Williams

Tabl cynnwys

Y Ceidwaid

>

Yn 2017, rhyddhaodd Netflix raglen ddogfen wreiddiol o'r enw The Keepers a ailgynnau diddordeb yn llofruddiaethau heb eu datrys y Chwaer Cathy Cesnik a Joyce Malecki ym 1969. Roedd Catherine (Cathy) Cesnik yn chwaer Gatholig a bu'n dysgu Saesneg a drama yn yr Archesgob Keough (a ailenwyd yn ddiweddarach yn Seton Keough), ysgol uwchradd Gatholig i ferched yn unig yn Baltimore.

Ar 7 Tachwedd, 1969, gadawodd Cathy Cesnik ei fflat yn Catonsville i brynu anrheg dyweddïo i'w chwaer. Dychwelodd hi byth, a darganfuwyd ei char wedi'i barcio'n anghyfreithlon ar draws ei fflat. Roedd y car wedi'i gacen mewn llaid, nad oedd ganddo'r diwrnod cynt. Chwiliodd yr heddlu am Cathy Cesnik , ond ni chyrhaeddodd unrhyw beth. Ddeufis yn ddiweddarach, ar Ionawr 3, daethpwyd o hyd i gorff Cesnik gan heliwr a'i fab mewn domen sbwriel anffurfiol yn Lansdowne, Maryland. Bu farw o doriad penglog a gwaedlif ar yr ymennydd.

Gweithiwr swyddfa ugain oed oedd Joyce Malecki mewn dosbarthwr diodydd yn Baltimore. Ar 11 Tachwedd, 1969, aeth Malecki i siopa yn Harundale Mall yn Glen Burnie, Maryland cyn iddi fod i gwrdd â'i chariad yn Fort Meade am ginio. Pan na ymddangosodd i ginio dilynodd chwiliad. Cafwyd hyd i’w chorff ddeuddydd yn ddiweddarach ar lan Afon Little Patuxent yn Fort Meade. Yr oedd hi wedi cael ei rhwymo, ei thagu, a'i boddi.

Gweld hefyd: Mugshots Enwogion - Gwybodaeth Trosedd

Galwodd y Ceidwaid sylw at acysylltiad posibl rhwng llofruddiaethau Cesnik a Malecki a honiadau cam-drin rhywiol yn yr Archesgob Keough. Mae cyn-fyfyrwyr yn yr ysgol wedi honni bod y Tad Joseph Maskell, yn ystod y cyfnod roedd Sister Cathy yn gweithio yn Keough, wedi cam-drin llawer o ferched yn yr ysgol yn rhywiol. Roedd un o'r merched yn ymddiried yn Cesnik, ac yn teimlo y byddai Cesnik yn gofalu amdano. Mae un o’r cyn-fyfyrwyr yn honni bod Maskell wedi mynd â hi i weld corff Cathy Cesnik a dweud, “Rydych chi'n gweld beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n dweud pethau drwg am bobl?” Roedd y lleoliad yn wahanol i’r man lle daethpwyd o hyd i’w chorff yn y diwedd, ond dyma’r un ardal lle daethpwyd o hyd i gorff Malecki. Bu farw Maskell yn 2001, ond mae’n dal i gael ei ystyried yn un a ddrwgdybir yn llofruddiaeth Cesnik.

Gellir dilyn datblygiadau yn yr achos ar dudalen Facebook y grŵp.

Gweld hefyd: James Coonan - Gwybodaeth Trosedd |

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.