Ymatebwyr Cyntaf - Gwybodaeth Troseddau

John Williams 28-07-2023
John Williams

Ymatebydd cyntaf — y swyddog sy’n ymateb gyntaf i’r lleoliad — sydd â’r cyfrifoldeb i ddiogelu’r cyhoedd a lleoliad y drosedd a rheoli’r newidiadau a wneir i leoliad y drosedd hyd eithaf eu gallu. Cyfrifoldeb cyntaf ymatebwr cyntaf ar ôl gwneud yn siŵr nad ydyn nhw eu hunain yn cyflwyno newid i'r olygfa yw diogelwch y cyhoedd. Mae hyn yn golygu diogelwch y swyddog yn ogystal â'r dinasyddion. Er mwyn amddiffyn eu hunain a'r dinasyddion, mae'n bwysig i'r ymatebwr cyntaf barcio i ffwrdd o'r lleoliad. Mae hyn er mwyn sicrhau, os oes rhywun dan amheuaeth yn y fan a'r lle o hyd, ni fydd presenoldeb swyddog yn amlwg ac ni fydd yn gwneud pethau'n waeth. Hefyd am resymau diogelwch y cyhoedd, mae'n bwysig i'r ymatebwr cyntaf chwilio'r lleoliad am rywun a ddrwgdybir. Gallai cynnal y chwiliad hwn olygu bod yr heddwas yn gadael rhai olion o'u presenoldeb. Fodd bynnag, dylai hyn fod yn fach iawn o hyd, a dylai'r ymatebwr cyntaf geisio cyfyngu ar yr hyn y mae'n ei gyffwrdd ac i ble mae'n mynd. Unwaith y bernir bod y lleoliad yn ddiogel, rhaid i'r swyddog ddiogelu'r lleoliad. Mae'r camau fel a ganlyn:

A. Rhaff oddi ar ardal FAWR IAWN o amgylch yr olygfa.

B. Cadwch BAWB allan ac i ffwrdd o'r lleoliad.

C. Sicrhewch mai dim ond pobl awdurdodedig sy'n cael

y tu mewn i leoliad y drosedd.

Mae dau ffactor a allai newid lleoliad y drosedd: pobl a'r tywydd. Gellir rheoli pobl trwy gadwpawb nad ydynt yn gorfodi'r gyfraith i ffwrdd o'r lleoliad. Pan fydd pobl yn mynd i mewn i'r olygfa, mae'n bwysig cadw log. Dylai'r log gynnwys y canlynol:

A. Enw pob person sy'n dod i mewn i'r olygfa

B. Y dyddiad a'r amser y daeth pob person i mewn i'r lleoliad

C. Y rheswm pam fod pob person yn dod i mewn i leoliad

D. Y dyddiad a'r amser y mae pob person yn gadael y lleoliad

Gweld hefyd: TJ Lane - Gwybodaeth Trosedd

Mae'r log hwn yn angenrheidiol fel bod unrhyw dystiolaeth ychwanegol y gellir ei gadael y tu mewn yn cael ei chofnodi. Os caiff y dystiolaeth ychwanegol hon ei harchwilio yn y llys, mae cofnodion i ddangos bod y person hwn wedi mynd i mewn i safle'r drosedd am reswm penodol a'i fod yn haeddiannol yno oherwydd i'r ymatebwr cyntaf roi'r hawl iddynt.

Gweld hefyd: Cyflafan Jonestown - Gwybodaeth Trosedd

Swydd olaf y drosedd. mae ymatebwr cyntaf i gyfweld a chwestiynu tystion posibl a phobl a ddrwgdybir. Mae'n bwysig cofio na ddylai ymatebwr cyntaf gyfweld na chwestiynu'n faith. Dylid gadael cwestiynu hir i swyddogion dilynol, oherwydd eich prif ddyletswydd fel ymatebwr cyntaf yw diogelu'r lleoliad ac amddiffyn yr olygfa a'r bobl.

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.