Frank Abagnale - Gwybodaeth Trosedd

John Williams 02-10-2023
John Williams

Roedd Frank Abagnale yn ffugiwr siec, imposter, a chyd-artist enwog. Cyflawnodd ei droseddau yn bennaf rhwng 15 a 21 oed. Cafodd ei arestio sawl gwaith mewn sawl gwlad, gan dreulio 6 mis mewn carchar yn Ffrainc, 6 mis mewn carchar yn Sweden, ac yn olaf 4 blynedd mewn carchar yn yr Unol Daleithiau yn Atlanta, Georgia.

Gweld hefyd: John McAfee - Gwybodaeth Trosedd

Mae Abagnale hefyd yn enwog am iddo ddianc o’r carchar yn 1971. Tra’n cael ei drosglwyddo i’r carchar gan Farsial o’r Unol Daleithiau, anghofiodd y Marsial roi ymrwymiad cadw Abagnale i’r carchar. Roedd hyn yn taro'r weinyddiaeth yn anarferol, ac yn achosi i'r gwarchodwyr gredu ei fod yn arolygydd carchardai a anfonwyd gan yr FBI. Gan ddefnyddio'r wybodaeth hon er mantais iddo fe ddefnyddiodd ei alwad ffôn i gael ei ffrind, Jean Sebring , i ffugio cerdyn busnes i ategu'r stori.

Defnyddiodd Sebring gerdyn busnes a roddwyd iddi gan Asiant FBI Joe Shea a’i newid i gynnwys gwybodaeth Abignale. Ar ôl ei ddanfon i Abignale, dywedodd wrth y gwarchodwyr ei fod mewn gwirionedd yn arolygydd a anfonwyd gan yr FBI a bod yn rhaid iddo fynd y tu allan i'r carchar i siarad â'i gyd-asiant FBI. Roedd y gwarchodwyr yn chwerthin ac yn brolio am sut roedden nhw'n gwybod ar hyd yr amser ac yn anodd eu twyllo, gan ganiatáu i Abagnale adael y cyfleuster yn y pen draw.

Cafodd ei ddychwelyd yn y diwedd i garchar am bedair blynedd, ond ar ôl iddo gael ei ryddhau, gwnaeth ymdrech i newid ei fywyd. Daeth yn ymgynghorydd FBI adarlithydd ac agorodd ei gwmni ymgynghori twyll ariannol preifat ei hun o'r enw Abagnale & Cymdeithion . Gwnaeth ymddangosiad hefyd yn y ffilm Catch Me If You Can , a oedd yn seiliedig ar ei fywyd. Ei werth net presennol yw $10 miliwn. Pwy sy'n dweud nad yw trosedd yn talu?

Gweld hefyd: Anne Bonny - Gwybodaeth Trosedd 2010

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.