Chwaer Cathy Cesnik & Joyce Malecki - Gwybodaeth Troseddau

John Williams 02-10-2023
John Williams

Chwaer Cathy Cesnik & Joyce Malecki

Yn 2017, rhyddhaodd Netflix raglen ddogfen wreiddiol o'r enw The Keepers a ailgynnau diddordeb yn llofruddiaethau heb eu datrys y Chwaer Cathy Cesnik a Joyce Malecki ym 1969. Catherine (Cathy) Cesnik Roedd yn chwaer Gatholig ac yn dysgu Saesneg a drama yn yr Archesgob Keough (a ailenwyd yn ddiweddarach yn Seton Keough), ysgol uwchradd Gatholig i ferched yn unig yn Baltimore.

Gweld hefyd: Mathau o Garchardai - Gwybodaeth Troseddau

Ar 7 Tachwedd, 1969, gadawodd Cathy Cesnik ei fflat yn Catonsville i brynu anrheg dyweddïo i'w chwaer. Dychwelodd hi byth, a darganfuwyd ei char wedi'i barcio'n anghyfreithlon ar draws ei fflat. Roedd y car wedi'i gacen mewn llaid, nad oedd ganddo'r diwrnod cynt. Chwiliodd yr heddlu am Cathy Cesnik , ond ni chyrhaeddodd unrhyw beth. Ddeufis yn ddiweddarach, ar Ionawr 3, daethpwyd o hyd i gorff Cesnik gan heliwr a'i fab mewn domen sbwriel anffurfiol yn Lansdowne, Maryland. Bu farw o doriad penglog a gwaedlif ar yr ymennydd.

Gweld hefyd: Kobe Bryant - Gwybodaeth Trosedd

Gweithiwr swyddfa ugain oed oedd Joyce Malecki mewn dosbarthwr diodydd yn Baltimore. Ar 11 Tachwedd, 1969, aeth Malecki i siopa yn Harundale Mall yn Glen Burnie, Maryland cyn iddi fod i gwrdd â'i chariad yn Fort Meade am ginio. Pan na ymddangosodd i ginio dilynodd chwiliad. Cafwyd hyd i’w chorff ddeuddydd yn ddiweddarach ar lan Afon Little Patuxent yn Fort Meade. Yr oedd hi wedi cael ei rhwymo, ei thagu, a'i boddi.

Galwodd y Ceidwaid sylw i gysylltiad posibl rhwng llofruddiaethau Cesnik a Malecki a honiadau cam-drin rhywiol yn yr Archesgob Keough. Mae cyn-fyfyrwyr yn yr ysgol wedi honni bod y Tad Joseph Maskell, yn ystod y cyfnod roedd Sister Cathy yn gweithio yn Keough, wedi cam-drin llawer o ferched yn yr ysgol yn rhywiol. Roedd un o'r merched yn ymddiried yn Cesnik, ac yn teimlo y byddai Cesnik yn gofalu amdano. Mae un o’r cyn-fyfyrwyr yn honni bod Maskell wedi mynd â hi i weld corff Cathy Cesnik a dweud, “Rydych chi'n gweld beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n dweud pethau drwg am bobl?” Roedd y lleoliad yn wahanol i’r man lle daethpwyd o hyd i’w chorff yn y diwedd, ond dyma’r un ardal lle daethpwyd o hyd i gorff Malecki. Bu farw Maskell yn 2001, ond mae’n dal i gael ei ystyried yn un a ddrwgdybir yn llofruddiaeth Cesnik.

Gellir dilyn datblygiadau yn yr achos ar dudalen Facebook y grŵp.

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.