Magánnyomozó - Bűnügyi információk

John Williams 02-10-2023
John Williams

A magánnyomozó , más néven Magánnyomozó (PI) , olyan személy, aki nem tagja a rendőrségnek, de van engedélye nyomozói munkára (bűncselekmény gyanújának kivizsgálására vagy eltűnt személyek felkutatására). A magánnyomozók 150 éve léteznek, és általában nem a kormánynak, hanem magánszemélyeknek vagy vállalkozásoknak dolgoznak, mint a rendőrségi nyomozók vagy a helyszínelők. A magánnyomozók célja is az, hogyolyan tényszerű bizonyítékok gyűjtése, amelyek segíthetnek egy bűncselekmény felderítésében, ellentétben a rendőrségi nyomozókkal, akiknek célja a bűnözők letartóztatása és felelősségre vonása. Az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatalának adatai szerint a magánnyomozók körülbelül egynegyede ma már önálló vállalkozó. A fennmaradó magánnyomozók egynegyede nyomozóirodáknak és biztonsági szolgálatoknak dolgozik, a többiek pedig hitelbehajtó szolgálatoknak,Nem számít, hol dolgozik, magánnyomozóként a munkája ugyanaz. A magánnyomozók feladata az alapos nyomozás.

Képzés/oktatás

Mielőtt valaki magánnyomozóként kezdene el dolgozni, képzettnek kell lennie. Egyesek katonai vagy rendőri háttérrel rendelkeznek, míg mások megfigyelői vagy helyszínelői háttérrel rendelkeznek. Bár ez a háttér hasznos, nem helyettesíti a magánnyomozóvá váláshoz szükséges megfelelő képzést. Általában egy személy megtanul magánnyomozónak lenni.Ez a képzés ugyanaz, akár terepen, akár tanteremben történik. A magánnyomozóknak a képzés során meg kell tanulniuk a következőket:

- Nyomozati és megfigyelési technikák

- A nyomozati gyakorlatra vonatkozó törvények és etikai szabályok

- Tanúk kihallgatása

- Bizonyítékkezelési eljárások

Lásd még: Hasfelmetsző Jack - Bűnügyi információk

Egyes területeken a képzés csak az első lépés a magánnyomozóvá váláshoz. A képzés után engedélyt kell szerezniük. Az engedélyezés helyenként változik. Például az olyan országokban, mint Anglia, nincs hivatalos engedélyezési eljárás. Az Egyesült Államokban minden államnak megvan a maga engedélyezési eljárása (vagy annak hiánya). Az egyes államokban a követelmények az oktatás és a képzés valamilyen kombinációját tartalmazzák.valamint a büntetlen előélet. Vannak olyan helyek, amelyek csak olyan akkreditált iskolából származó képzést fogadnak el, amely megfelel a tantervükben szereplő pontos kritériumoknak. Ezekben az államokban az iskolának be kell nyújtania a tantervét jóváhagyásra, és csak az akkreditált iskolából származó személyek válnak engedélyezett nyomozókká.

A magánnyomozó feladatai

Lásd még: Colonial Parkway gyilkosságok - Bűnügyi információk

A magánnyomozók ügyterhei gyakran magukban foglalják a háttérkutatást, a megfigyelést és a nyomkövetést, valamint az eltűnt személyek felkutatását. Bizonyos esetekben a magánnyomozók olyan jogi dokumentumokat kézbesíthetnek, amelyek értesítik a személyt a jogi eljárásban való részvételéről, mint például a bírósági idézés. Az ilyen jogi dokumentumok kézbesítése szükséges az Ötödik és a Tizennegyedik módosítás betartásához, amelyek garantálják a személyi szabadságot.A tisztességes eljáráshoz való jog. A tisztességes eljárás az az elv, hogy a törvény előtt minden személyt egyenlő bánásmódban részesítenek. Ez az amerikai alkotmány ötödik kiegészítéséből ered, amely garantálja, hogy "senkit sem lehet ... az élettől, a szabadságtól vagy a tulajdontól megfosztani a törvényes eljárás nélkül".

Hogy egy magánnyomozó mit nyomoz, az azon alapul, hogy mi a szakterületük. De nem számít, hogy egy nyomozó mit nyomoz, mindannyiuknak tényeket kell gyűjteniük és rendszerezniük. A nyomozók néhány különböző módon gyűjtenek tényeket. Az első a megfigyelés. Ez magában foglalja egy személy követését anélkül, hogy észrevennék és elveszítenék. Bár néhány ügynökségnek vannak megfigyelő kocsijai, sok nyomozó dolgozik ki.A megfigyelési folyamat hosszadalmas lehet, és szünetek nélkül zajlik. Az információgyűjtés másik módja a tanúk és gyanúsítottak kihallgatása. Ez azonban nehéznek bizonyul, mivel a kihallgatott személynek nincs jogi kötelezettsége beszélni, és ha a kihallgatott személy nem hajlandó beszélni, az információ kikényszerítése jogi és etikai problémákat vethet fel. Az utolsó mód, hogyA magánnyomozóknak gondosan meg kell vizsgálniuk az adóügyi nyilvántartásokat, a születési és halálozási nyilvántartásokat, a bírósági nyilvántartásokat és a gépjármű-nyilvántartási nyilvántartásokat. Mindezek a módszerek olyan információkat szolgáltatnak, amelyeket a nyomozónak elemeznie kell, és jelentenie kell a megállapításokat az ügyfélnek.

John Williams

John Williams tapasztalt művész, író és művészeti oktató. Bachelor of Fine Arts fokozatát a New York-i Pratt Institute-ban szerezte, majd a Yale Egyetemen szerezte meg a képzőművészeti mesterképzést. Több mint egy évtizede oktat művészetet minden korosztály számára, különféle oktatási keretek között. Williams az Egyesült Államok galériáiban állította ki alkotásait, és számos díjat és ösztöndíjat kapott kreatív munkájáért. Művészi elfoglaltságai mellett Williams művészettel kapcsolatos témákról is ír, valamint művészettörténeti és művészetelméleti műhelyeket tart. Szenvedélyesen bátorít másokat, hogy a művészeten keresztül fejezzék ki magukat, és hiszi, hogy mindenkiben megvan a kreativitás képessége.